You're viewing the Dutch Landlord section of our website.
Looking for a rental? Please visit our Rentals Page.

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de site  www.shortstayinn.com
Als bezoeker (gebruiker) van deze site aanvaardt u deze voorwaarden.

A. Eigendom en gebruikersrechten
Short-Stay Inn is eigenaar van alle informatie die wordt gegeven op de site www.shortstayinn.com. Deze website is bedoeld om (toekomstige) gasten te helpen een geschikte short-stay (1 week tot 6 maanden) accommodatie te vinden en biedt short-stay eigenaren de mogelijkheid hun short-stay accommodatie te promoten. Alle andere gebruik is niet toegestaan!

Het gebruik van adressen van deze site voor (her) publicatie of mailingen, op welke manier dan ook, is niet toegestaan. Short-Stay Inn is niet verantwoordelijk voor de door de landlords geplaatste teksten en/of foto’s op hiervoor genoemde website.

Aansprakelijkheid
Short-Stay Inn Enschede is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor schade ontstaan als gevolg van een verblijf in een gehuurde accommodatie.
De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op www.shortystayinn.com en de bezoeker dient de informatie zelf op juistheid en volledigheid te toetsen.

Short-Stay Inn berekent huurders uitsluitend administratiekosten. Voor de hoogte van deze kosten verwijzen wij u naar de website. Indien een reserveringsaanvraag wordt gedaan, dan wordt deze doorgegeven aan de landlord. De landlord bepaalt of de boeking kan worden geaccepteerd. Een reserveringsaanvraag is pas een boeking als deze door de landlord/Short-Stay Inn is bevestigd.

Short-Stay Inn is niet verantwoordelijk voor enige schade, opgelopen door een boeking die is gemaakt via www.Shortstayinn.com.

Hoewel Short-Stay Inn ernaar streeft dat www.shortstayinn.com 24 uur per dag bereikbaar/beschikbaar is, is Short-Stay Inn niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het niet bereikbaar/beschikbaar zijn van www.shortstayinn.com om wat voor reden dan ook.

C. Algemene voorwaarden
Short-Stay Inn heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de Gebruikersvoorwaarden.

 

Algemene- en plaatsingsvoorwaarden

A. Voor wie bedoeld?
U kunt een presentatiepagina op Short-Stay Inn aanvragen als u als particulier of bedrijf kleinschalig uw kamer(s), studio(s), appartement(en) of huis voor kort verblijf (periodes van 1 week tot 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging) aanbiedt. In deze voorwaarden wordt u aangeduid met landlord.

In geval van twijfel bepaalt Short-Stay Inn of uw accommodatie voor presentatiepagina op haar website, www.shortstayinn.com in aanmerking komt.

B. Betaalde en gratis presentatiepagina(s)
Bij het No cure – No pay pakket zijn de presentatiepagina(s) gratis zolang de aangeboden accommodatie niet verhuurd is. Voor de presentatiekosten verwijzen wij u naar: https://shortstayinn.com/landlord/. Deze kosten worden verrekend met de naar de landlord door te storten huuropbrengsten.

Bij het Self-Support pakket is de presentatiepagina de eerste twee maanden gratis voor nieuwe landlords. Voor de maandelijkse presentatiekosten verwijzen wij u naar: https://shortstayinn.com/landlord/).
De via het Self-Support pakket aangeboden betaalde presentatiepagina’s hebben een looptijd van minimaal 1 maand.

Uw deelname aan het Self-Support pakket wordt automatisch verlengd mits u 1 week voor het einde van de lopende maand aangeeft niet langer gebruik te willen maken van deze betaalde presentatiepagina.
Beëindiging van een betaalde presentatiepagina gedurende de lopende maand geeft geen recht op teruggave van de presentatiebijdrage.

Short-Stay Inn behoudt zich het recht voor om een (betaalde/onbetaalde) presentatiepagina te beëindigen indien:
- een landlord niet tijdig de presentatiebijdrage heeft voldaan;
- een landlord herhaaldelijk de Algemene Voorwaarden schendt;
- Short-Stay Inn structureel klachten van huurders over een landlord ontvangt. Short-Stay Inn zal echter te allen tijde hierover vooraf contact opnemen met betreffende landlord.

Bij beëindiging van een (betaalde/onbetaalde) presentatiepagina door Short-Stay Inn wordt geen presentatiebijdrage gerestitueerd. Betreffende presentatiepagina op andere aan Short-Stay Inn gelinkte sites wordt eveneens gestaakt.

C. Uw presentatiepagina
Als landlord zorgt u voor de juiste informatie voor de presentatiepagina. Zowel de tekst als de foto’s moeten overeenkomen met de werkelijkheid.

Kiest u voor het No cure – No pay pakket dan wordt uw presentatiepagina beheert door Short-Stay Inn. U kunt uw persoonlijke presentatiepagina op verzoek aanpassen door in te loggen met de door Short-Stay Inn verstrekte gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
Kiest u voor het Self-Support pakket dan wordt uw presentatiepagina door uzelf beheerd.
Short-Stay Inn behoudt zich het recht voor te allen tijde de presentatiepagina(s) op de websites aan te passen. De landlord zal bij ingrijpende aanpassingen vooraf geïnformeerd worden.

Als landlord dient u minimaal een keer per  jaar uw presentatiepagina te controleren en, waar nodig, aan te passen. Indien gewenst kan Short-Stay Inn u hierbij behulpzaam zijn.

Uw presentatiepagina dient te voldoen aan de volgende regels:
- Prijzen all inclusive ( huur inclusief GWE, toeslagen en belastingen) per nacht;
- Alle bijkomende kosten dienen duidelijk vermeld te worden;
- De foto’s dienen representatief voor uw accommodatie te zijn;
- Goede beschrijving van uw accommodatie;
- In de tekst of op de foto’s mogen geen (verborgen) e-mail- of internetadressen opgenomen zijn.

De landlord gaat ermee akkoord geen informatie op de site te plaatsen die de privacy rechten, handelsmerken, copyright of andere intellectuele rechten van eigendom van anderen schendt, alles wat illegaal, belastend, obsceen, aanvallend, beledigend, laakbaar of seksueel expliciet is, dat een overtreding van de wet aanmoedigt of zonder toestemming van Short-Stay Inn een verzoek of reclame bevat. Short-Stay Inn heeft het recht om de presentatiepagina(s) te controleren om vast te stellen of de Landlords zich houden aan deze overeenkomst en andere wetten die van toepassing zijn.

Short-Stay Inn is niet verantwoordelijk voor de door de landlords geplaatste teksten en foto’s op de site.

D. Privacy
Alle gegevens die door de landlord aan Short-Stay Inn worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden vrijgegeven en/of verkocht. Short-Stay Inn zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw e-mail zal niet op de website worden weergegeven teneinde deze tegen spam te beschermen. Short-Stay Inn gebruikt uw gegevens voor de eigen administratie en om met u in contact te komen.

E. Gebruik van informatie
Short-Stay Inn mag gebruik maken van specifieke informatie over uw accommodatie(s) voor marketingdoeleinden en promotie van short stay. Hieronder wordt verstaan het verstrekken van informatie aan partnerorganisaties, websites en gedrukte media. Hierbij zal in geen geval persoonlijke informatie worden getoond, mits anders is overeengekomen.

F. Aansprakelijkheid
Short-Stay Inn streeft ernaar dat haar website, www.shortstayinn.com 24 uur per dag beschikbaar is. Short-Stay Inn is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van www.shortstayinn.com  om welke reden dan ook.

Short-Stay Inn heeft te allen tijde het recht, zonder voorafgaande waarschuwing, een landlord de toegang tot haar website tijdelijk of permanent te ontzeggen.

Short-Stay Inn is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door de opdracht en/of derden als gevolg van tekortkoming onrechtmatige daad of anderszins. Short-Stay Inn zal zich inspannen om te handelen als een bekwame bemiddelaar voor reserverings-aanvragen. De aansprakelijkheid van Short-Stay Inn bij reserveringen is beperkt tot aan Short-Stay Inn toerekenbare tekortkomingen in de werkzaamheden als bemiddelaar en heeft een maximum van de in dat jaar betaalde presentatiebijdrage.

Short-Stay Inn is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor schade ten gevolge van verblijf in de gehuurde accommodatie.

G. Algemene voorwaarden
Short-Stay Inn heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de Algemene- en plaatsingsvoorwaarden.

Short-Stay Inn